BouwTeam-overeenkomst voor de samenwerking op het project Vaarweg1 - Hollandia

BouwTeam-overeenkomst voor de samenwerking op het project Vaarweg1

Onlangs tekenden Tako Heins (hoofd Eenheid Projecten PZH) en Ronald van den Berg (algemeen directeur Hollandia Services) de BouwTeam-overeenkomst voor de samenwerking op het project Vaarweg1.

Vaarweg1 omvat de renovatie van 9 beweegbare bruggen in en rondom Delft. Hollandia Services voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

De voorbereidende werkzaamheden starten al in januari 2024. De bruggen worden 1 voor 1 aangepakt. Het streven is om nooit bij meer dan één brug tegelijkertijd te werken. En de werkzaamheden altijd binnen een kwartaal af te ronden. Zo hopen wij de verkeershinder voor omwonenden, weggebruikers en binnenvaart te beperken.