Duurzaamheid - Hollandia
  • Nederlands
    • Engels

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

Hollandia is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit betreft het hoogste niveau! Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. Het certificaat heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Hollandia. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Hoe Hollandia invulling geeft aan haar verplichtingen in het kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in de onderstaande documenten.

Inzicht

Jaarlijks berekent Hollandia haar footprint, hetgeen hieronder is te downloaden. In 2014 zijn ook twee ketenanalyses gemaakt. Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Hollandia heeft de keten van staal en de keten van het woon-werkverkeer onderzocht. Het certificaat van de COPrestatieladder is hieronder te downloaden. De andere documenten zijn te vinden op de website CO2-Prestatieladder van SKAO.

CO2 Prestaties Hollandia Holding 2020
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2019
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2018
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2017
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2016
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2015
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2014
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2013
CO2 Prestatieladder Niveau 5 certificaat

Reductie

Inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Hollandia heeft zowel voor het eigen bedrijf als voor de keten waarin zij opereert reductiedoelstellingen opgesteld. Hieronder zijn de doelstellingen te downloaden. De voortgang van de doelstellingen is terug te vinden in het document COPrestaties Hollandia Holding.
 CO2 reductiedoelstellingen

Communicatie

Hollandia communiceert transparant over alle zaken aangaande de CO2 prestatieladder zowel intern, als extern via de website. Hieronder zijn de diverse communicatieberichten te downloaden.
Nieuwsbericht jun 2017 – Voortgang ontwikkelingen CO2
Communicatieplan
CO2 ladder – nieuwsbericht augustus 2016
CO2 ladder – nieuwsbericht april 2016
CO2 ladder – nieuwsbericht september 2015
CO2 ladder – nieuwsbericht april 2015
Communicatiebericht 27-05-2014

Participatie

Hollandia neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in haar sector en/of daarbuiten. Hieronder kunt u het overzicht downloaden van de actieve deelname.
Actieve deelname initiatieven

Gedragscode Hollandia Code of Conduct

Ons bedrijf begeeft zich dagelijks in een wereld vol concurrentie. Als gevolg daarvan zijn we als organisatie sterk genoodzaakt om onze prestaties continu te verbeteren om onze concurrentiepositie te behouden. Hollandia is een betrouwbare business partner, heeft een goede reputatie en handelt daar ook naar. Voor een blijvend succes van de onderneming is dat belangrijk. Ons beleid hierin is dat alle handelingen in ons werk, in welke functie dan ook, vragen om een integere werkwijze van iedereen in de organisatie zodat u noch Hollandia wordt beschadigd. Alle medewerkers van Hollandia werken daarom op basis van ethische principes en hanteren hierbij de Hollandia Code of Conduct.