Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

Hollandia is vanaf 11 augustus 2014 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder conform handboek versie 2.2. Inmiddels zijn wij overgegaan naar versie 3.0. Dit betreft het hoogste niveau! Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. Het certificaat heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Hollandia. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.

Hoe Hollandia invulling geeft aan haar verplichtingen in het kader van de CO2 Prestatieladder, kunt u lezen in de onderstaande documenten.

Inzicht

Jaarlijks berekent Hollandia haar footprint, hetgeen hieronder is te downloaden. In 2014 zijn ook twee ketenanalyses gemaakt. Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Hollandia heeft de keten van staal en de keten van het woon-werkverkeer onderzocht. Het certificaat van de CO2 Prestatieladder is hieronder te downloaden. De andere documenten zijn te vinden op de website CO2-Prestatieladder van SKAO

CO2 Prestaties Hollandia Holding 2018
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2017 674,6 KB
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2016 134,6 KB
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2015 115,3 KB
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2014 114,9 KB
CO2 Prestaties Hollandia Holding 2013 113,4 KB
CO2 Prestatieladder Niveau 5 certificaat 1,8 MB

Reductie

Inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Hollandia heeft zowel voor het eigen bedrijf als voor de keten waarin zij opereert reductiedoelstellingen opgesteld. Hieronder zijn de doelstellingen te downloaden. De voortgang van de doelstellingen is terug te vinden in het document CO2 Prestaties Hollandia Holding.

CO2 reductiedoelstellingen 989,8 KB

Communicatie

Hollandia communiceert transparant over alle zaken aangaande de CO2 prestatieladder zowel intern, als extern via de website. Hieronder zijn de diverse communicatieberichten te downloaden.

Nieuwsbericht jun 2017 – Voortgang ontwikkelingen CO2 57,2 KB
Communicatieplan 135,4 KB
CO2 ladder – nieuwsbericht augustus 2016 308,4 KB
CO2 ladder – nieuwsbericht april 2016 312,0 KB
CO2 ladder – nieuwsbericht september 2015 206,3 KB
CO2 ladder – nieuwsbericht april 2015 247,8 KB
Communicatiebericht 27-05-2014 107,1 KB

Participatie

Hollandia neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in haar sector en/of daarbuiten. Hieronder kunt u het overzicht downloaden van de actieve deelname.

Actieve deelname initiatieven 47,6 KB